+ 420 602 222 044

O vrbovém proutí

Historie zpracovávání vrbového proutí

Pěstování vrbového proutí u nás bylo vždy spojeno s košíkářským řemeslem a patří tak mezi nejstarší řemesla vůbec. Vrbové proutí, jako přírodní materiál, bylo velmi dostupné a mělo mnoho způsobů využití - od košů na potraviny až po stavebnictví.

Pletení z vrbového proutí bylo vždy domácí prací - mimo sezonní činnost sloužící jako přivýdělek při trávení dlouhých zimních večerů. Největší rozkvět tento obor zaznamenal v době průmyslové revoluce, kdy stoupl zájem o proutěné koše. Tehdy byl posílen rozvoj tohoto řemesla a za podpory podnikatelů a státu začala vznikat po celém Českém království na místech vhodných pro pěstování košíkářská střediska.

Úpadek tohoto řemesla je datován po 1. Světové válce a následné hospodářské krizi v 30. letech 20. století. Lidé si našli nové obory zaměstnání, plochy prutníků se zmenšovaly a proutěné výrobky byly vytlačovány jinými materiály. To vše vyvrcholilo v 90. letech, kdy došlo k zániku oboru pod tlakem dovozu proutěných výrobků a neschopnosti konkurence tuzemských výrobců. To, co zbylo, je prakticky už jen ojedinělá výroba několika nadšenců.

Jak pro vás vrbové proutí pěstujeme?

Ze všeho nejdříve je třeba řádně připravit půdu. Doba pěstování na pozemku je minimálně 15 let. U nás na Vysočině musíme dbát na to, aby byl umístěn na dostatečně slunném a vlhkém místě s tím, aby pozemek nebyl zatopen a zároveň chráněn plotem proti napadení srnami. Srnám totiž naše mladé proutí, zejména po hubené zimě, velmi chutná. Dále následuje odplevelení chemickým postřikem, hluboká orba a vyhnojení pozemku.

Výsadbu provádíme brzy z jara do zkypřené půdy, aby byla využita zimní vláha. Po zvolení správné odrůdy sázíme vrbové řízky, které těsně před výsadbou nastříháme z vrbového proutí na velikost 20 – 25 cm a sázíme očkama nahoru.

Takto zasázené pole už první rok vyprodukuje proutí, které ovšem z hlediska kvality např. v košíkářství nevyhovuje. Vrbové rostliny tzv. Babky začínají produkovat jakostní proutí až druhý rok. Během celého pěstebního období je potřeba se o rostoucí prutníky starat, odplevelovat je a následné chránit proti škůdcům a houbám.

Každý rok v období vegetačního klidu je vrbové proutí sklizeno a náležitě uskladněno tak, aby zachována jeho čerstvost a bylo připraveno pro pletení velikonočních pomlázek

Nahoru