+ 420 602 222 044

Velikonoční zvyky a tradice

Pletení pomlázky a koledování

Chlapci a muži si upletou pomlázku z vrbového proutí, ozdobí jí stuhou a na Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde chlapce polévají vodou.

Pomlázky, (po)omlazení, vyrobené z mladých vrbových proutků, měly ženám předat mládí a sílu těchto vrbových proutků. Ženy by se měly nechat tímto proutkem vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou ženu v dřívějších dobách to byla čest a tzv. staré panny (ženy nad 25 svobodné a neprovdané) :) měly naději. Vajíčko, jako odměna za omlazení, znamená symbol nového života - vzkříšení. Holky, nechme se pořádně vyšlehat na Velikonoční pondělí! Můžeme poučit muže, že správně se šlehá jen mašlemi a po zádech nikoliv po hýždích, jak je u našich koledníků zvykem.

Barvení a zdobení vajíček

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté, duté vejce ozdobené různými výtvarnými technikami. Slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za vyšlehání pomlázkou. Velikonoční vajíčka pro koledníky si většinou barvíme doma sami. Nejčastěji vařením v cibulových slupkách. Nahnědlá lze použít jen k barvení v cibulových slupkách, vajíčka s bílými skořápkami se pak dají uvařit v odvarech různých bylin.

Budete-li pracovat s menšími dětmi, pak se vyplatí použít spíše jednodušší postupy, mezi které patří například barvení vajíček pomocí zakoupených barev a ozdobení obtisky, nálepkami či dalšími dekoracemi. Vajíčka je také možné pomalovat voskovkami a poté obarvit, polepit barevným papírem, ozdobit vlnou a podobně. V podstatě záleží jen na dětech a jejich fantazii.

Velikonoční symboly

Velikonoční vajíčka

Jelikož vejce obsahuje zárodek života, Velikonoční vajíčkaje již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, vzkříšení a života. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr.

Velikonoční beránek

Beránek byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradiciVelikonoční beránek a to v celé středomořské civilizaci. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství. Beránkem Božím je Kristus nazýván na znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti.

Velikonoční zajíček

Za méně známou a dodržovanou tradici lze považovat velikonočního zajíčka, Velikonoční zajíčekkterý přináší dětem čokoládová vajíčka. Je převzata z Německa.

Velikonoční svíce

Velikonoční svíceSvíce je velmi důležitým symbolem ve všech kulturách, protože světlo je chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí. Velikonoční svíce bývá často zdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem pak je první a poslední písmeno řecké abecedy – alfa a omega.

Velikonoční oheň

Velikonoční oheňOheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci. Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se poté ve slavnostním průvodu vnese do temného kostela.